Priemyselný park Štúrovo, a. s.

Rating a informácie o Priemyselný park Štúrovo, a. s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Priemyselný park Štúrovo, a. s. 13787 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 69608. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 91.9699% spoločností je horších ako Priemyselný park Štúrovo, a. s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Priemyseln&yacute; park &Scaron;t&uacute;rovo, a. s." href="http://priemyselny-park-sturovo.sk-rating.com/">
   <img src="http://priemyselny-park-sturovo.sk-rating.com/priemyselny-park-sturovo.png" width="150" height="25" alt="Rating Priemyseln&yacute; park &Scaron;t&uacute;rovo, a. s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Priemyselný park Štúrovo, a. s.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia